Reglement van Spaarkas De Jongens

 1. Iedereen, ouder dan 18 jaar, kan lid worden van de spaarkas, tot een aantal van 60 leden is bereikt. Bij inschrijving kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Per nummer kan slechts een persoon lid zijn.

 

 1. Het minimum te storten bedrag per week bedraagt: €3,50 waarvan €1,- contributie is die wordt gebruikt voor een uitkeringsmiddag.

 

 1. Wanneer een bedrag niet gestort is of lager dan €3,50 bedraagt, komt dit bedrag te vervallen  en wordt er een boete gerekend van €1,50.  Er zal alsnog op terug werkende kracht €3,50 gestort moeten worden.

 

 1. Munten van €0,01/€0,02/€0,05/€0,10/€0,20 en biljetten van €100/€200/€500 worden niet geaccepteerd.

 

 1. Indien een spaarder acht weken onafgebroken niet gestort heeft (zonder geldige reden, ziekte enz.) wordt het lidmaatschap beëindigd.

 

 1. Valuta anders dan de Euro worden niet geteld en vervallen aan de spaarkast. Punt 3 is ook hier van kracht. Dit telt ook voor consumptie munten.

 

 1. Spaarkas De Jongens keert slecht één keer peer jaar uit. Dit gebeurd op de jaarlijkse uitkeringsmiddag op 10 juli 2022 van 16:30 tot 20:30 (incl. drank en eten) 1 week voor de kermis. Spaarders die deze datum niet kunnen krijgen 50% van de contributie terug. Bij een meningsverschil over het uitgekeerde bedrag kun je alleen reclameren bij de spaarkas commissie, indien je in hun aanwezigheid jou enveloppe hebt geopend en nageteld.

 

 1. De uitkeringsmiddag is alleen voor leden, welke die lid zijn vanaf 1 Oktober. Indien je later meedoet, moet er met terugwerkende kracht alsnog €3,50 betaald worden (per week).

 

 1. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk worden gedaan, door een briefje in het spaarkasvakje te doen. Vanaf dat moment worden er geen boetes meer geteld. Na het opzeggen zal het gespaarde bedrag worden uitgekeerd.  Je spaarkas vak komt dan te vervallen.

 

 1. De spaarkas wordt wekelijks geteld en de administratie ligt voor alle spaarders ter inzage bij Raymond en Jim. Elke spaarder mag echter alleen zijn/haar eigen stortingslijst inzien.

 

 1. Het is één maal per jaar mogelijk vooraf een bedrag ineens te storten, voor maximaal 4 weken. Dit bijvoorbeeld om een vakantieperiode te overbruggen.

 

 1. Je kunt sparen tijdens de openingstijden zoals vermeld op de website.

 

 1. Spaarders die het jaar afsluiten met een negatief saldo, zijn verplicht alle boetes alsnog te betalen en worden het jaar daarop geweigerd als lid.

 

 1. Bij meningsverschillen waarin dit reglement niet voldoende duidelijkheid biedt, beslist de spaarkascommissie.

 

 1. De spaarkas commissie bestaat uit Raymond en Jim.